Een abstract begrip als competentiemanagement voor een politiecorps duidelijk maken is geen gemakkelijke opgave. Wij hebben gekozen voor een interactieve DVD in combinatie met schriftelijk lesmateriaal. De verschillende verdiepingsmodulen gaan dieper in op de implementatie van deze nieuwe werkwijze. Hierdoor werd het mogelijk om, afhankelijk van het kennisniveau, de gebruiker zelf zijn route te laten kiezen.
De DVD is in opdracht van het ministerie van BZK gerealiseerd en inhoudelijk ontwikkeld door het IVA in Tilburg en het politiekorps Zuid-Holland Zuid. Ben Smit Multimedia was verantwoordelijk voor het scenario en de realisatie.